Meral Aydın 2016

Masterson Enstitüsü Türkiye Başkanıdır.
Uluslarlarası Masterson Enstitüsü New York fakülte üyesi olarak Türkiye’de Ruh Sağlığı Uzmanlarına Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı eğitimi ve süpervizyon  vermektedir.

Üsküdar Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji dalında doktorasını ‘Borderline Kişilik Bozukluğunda Masterson Yaklaşımı Psikoterapisinin Nörobiyolojik Etkisi’ konulu çalışmasıyla tamamlayıp Masterson Yaklaşımı Psikoterapisinin etkililiğini kanıta dayalı nörobiyolojik bulgular üzerinden açıklamıştır.

İkinci Yüksek Lisansını New York Masterson Enstitüsünün 3 yıllık teorik ve uygulama içerikli Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini “Şizoid Kişilik Bozukluğunun Masterson Yaklaşımında Tanı ve Tedavi Süreçleri Üzerine Bir Vaka” konu başlığı altında Şizoid Kişilik Bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ve bu bağlamda klinik görüngüleri ve tedavi teknikleri üzerinde tamamlamıştır.

Yüksek Lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesinde “Uygulamalı Psikoloji” alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini “Masterson Yaklaşımında Borderline Kişilik Bozukluğuna Gelişimsel Yaklaşım” konu başlığı altında borderline kişilik bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ve bu bağlamda klinik görüngüleri ve tedavi teknikleri üzerinde tamamlamıştır.

Lisans eğitimini Maltepe üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı.

Dr. Otto F. Kernberg’in başkanlığındaki Kişilik Bozuklukları Enstitüsünden Dr. Frank Yeomans’dan 1 yıl boyunca Aktarım Odaklı Psikoterapi eğitimi ve grup süpervizyonu almıştır. Aktarım Odaklı Psikoterapi uygulamak üzere yeterli görülmüştür.

CİSED Eğitim kadrosunda yer almaktadır.

Etik Psikoloji Koalisyonu (Coalition for an Ethical Psychology) üyesidir.

Öğrencilik döneminden bu yana çeşitli konferans, eğitim ve süpervizyonlarda simultane tercüman olarak görev almıştır ve çeşitli kitap ve makale çevirilerine katkıda bulunmuştur.

İngilizce psikoterapi hizmeti de vermektedir.

Süpervizyon verdiği Üniversiteler:
Boğaziçi Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi

Sunum Yaptığı Kongre ve Konferanslar:

•       Kognitif Ve Davranış Terapileri Derneği 6. Uluslararası Katılımlı KDT ve 2. Çocuk ve Ergen KDT Kongresi : 18 Kasım 2022 İstanbul, Türkiye

“Ergenlik Dönemi Sağlanan Psikoterapi Desteğinin Karakter Yapısı ve Yaşam İşlevselliğine Katkısı ”

 

•       Üsküdar Üniversitesi 4. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi: 19 Mart 2022 İstanbul, Türkiye
“Travma Sonrası Gelişim”

•       Between the Fairy Tale and the Abyss: Abandonment Depression and Splitting in the Work of James Masterson.  Eylül 2018, Cape Town, Güney Afrika
Case presentation on schizoid disorder: a sleepless night with with full of fear and anxiety
Şizoid kendlik bozukluğunda terk depresyonu vaka sunumu

•       Dünya Psikoterapi Kongresi Paris: 24-28 Temmuz 2017
Şizoid Kendilik Bozuluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop
Narsisistik Kendilik Bozukluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop
Borderline Kişilik Bozukluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop

•       SEPI XXXIII ANNUAL MEETING 2017 Denver, USA
Şizoid Kendilik Bozuluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop
Narsisistik Kendilik Bozukluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop
Borderline Kişilik Bozukluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop

•       Biennial Conference Celebrating the work of dr. James F. Masterson: Past, Present and Future:   Temmuz 2016 Pretoria Güney Afrika
In the arm of death: beyond the pleasure principle
“Haz İşkesinin Ötesinde, Ölümün Kollarında” Freud’dan günümüze duygulanım ve nesne ilişkileri bağlamı

•       CİSED 2. Ululararası Cinsel Sağlık Kongresi : 1-3 Nisan 2016 Ankara, Türkiye
“Masterson Yaklaşımına Göre Yakın İlişkilerde Bölme ve Bütünleşmenin Yansıması Olarak Cinsellik ve Cinsel İsteksizlik”

•       Masterson Enstitüsü Türkiye & Uluslararası Masterson Enstitüsü Masterson Yaklaşımınıda Kişilik Bozukluklarının tanı ve Tedavisi Konferansı:  4 Nisan 2016 Istanbul, Türkiye
“Şizoid Kendilik Bozukluğu, gelişimsel yatkınlık tanı ve tedavi teknikleri”

•       CİSED 1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi: 1-4 Mayıs 2015, Ankara
Masterson Yaklaşımına Göre Cinsel Sapkınlıkların Psikodinamiği ve Gelişimsel Arka Planı”

 

Verdiği Eğitimler

  • Masterson Yaklaşımı Eğitimi – Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi
  • Masterson Yaklaşımı Süpervizyonu
  • Psikoterapide Nesne İlişkileri Eğitimi