Eğitim Programı

1. Ay

James F. Masterson kimdir?

Masterson Yaklaşımı’nın ortaya çıkışı, klinik çalışmalar ve araştırma süreci

Masterson Yaklaşımı’nın araştırmadan kurama dönüşüm aşamaları, teorik altyapının dayanak noktaları

Günümüzde Uluslararası Masterson Enstitüsü ve yapılanması

Gelişimsel yaklaşımlar, Bağlanma Kuramları, Nesne İlişkileri Kuramı ve Nörobiyolojik Yaklaşımın

Masterson Yaklaşımı içerisindeki entegrasyonu

Kendilik nedir, ne değildir?

Kendilik ve kimlik gelişimi dahilinde: Mahler, Daniel Stern, Bowlby, Ainsworth, Allen Schore,

Winnicott, Melanie Klein

Kendilik bozuklukları nasıl oluşur?

Gerçek kendiliğin öne çıkmasına engel olan ana savunma: “Terk Edilme Depresyonu”

Masterson Yaklaşımı’na göre temellendirilmiş kişilik bozuklukları kategorileri:

-Borderline Kendilik Bozukluğu

-Narsisistik Kendilik Bozukluğu

-Şizoid Kendilik Bozukluğu

Kendilik Üçlüsünün işleyişi

Tanı ve tedavide intrapsişik yapının esas alınması

Ayırıcı tanı belirleyicileri, ayırıcı tanının ve tedavi sürecinde gözlenmesinin önemi

2. Ay

Psikanalitik Terminolojinin ele alınması;

-Intrapsişik Yapı

-Nesne İlişkileri

-Aktarım

-Karşı Aktarım

-Aktarım Eyleme Vurumu

-Terk Depresyonu

-Analitik Nötralite

-Terapötik Duruş

-Terapötik Çerçeve

Kendilik aktivasyonu ve kendilik bozukluğu üçlüsü

Ego işlevleri ve ego savunma mekanizmaları

Yansıtma ve yansıtmalı özdeşim

Sağ beyin ve ayna nöron etkileşimi

Gerçek kendilik ve sahte kendiliğin salınımı

Travmanın gelişimsel etkileri ve ilişkisel travmalar

Kendilik bozukluklarına eş tanılı olarak psikiyatrik semptomatik görünümler

3. Ay

Borderline Kendilik Bozukluğu

Borderline Kendilik Bozukluğu’nun gelişimsel altyapısı ve nesne ilişkileri yönünden incelenmesi

Borderline Kendilik Bozukluğu’nda intrapsişik yapı

Borderline Kendilik Bozukluğu’nda terapötik müdahaleler

Borderline Kendilik Bozukluğu’nda terapistin dikkat etmesi gereken unsurlar

Borderline Kendilik Bozukluğu’nda yüzleştirme tekniği

Aktarım Odaklı Psikoterapi Yaklaşımı’nın ele alınması ve mukayese

Marsha Linehan’ın Diyalektik Davranışçı Terapi Yaklaşımı’nın ele alınması ve mukayese

Borderline Kendilik Bozukluğu olan bireylerin baş etmekte en zorlandığı duygu ‘SUÇLULUK’un

psikanalitik deşifresi. Masterson Yaklaşımı’nda terapi odasındaki görünümü ve müdahalelerde nasıl

ele alınacağı. Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları’nda suçluluk.

Borderline Kendilik Bozukluğu’nda kendine zarar verme ve intihar risklerinin ele alınması.

Borderline Kendilik Bozukluğu olan ergen danışanların aileleri ile belirlenecek çerçeve

Ayırıcı tanı ve ayırıcı tanının önemi

Özellikle Gizli Narsisistik yapı ile Borderline yapının ayırıcı tanısı

4. Ay

Narsisistik Kendilik Bozukluğu

Sağlıklı Narsisizm gelişimi

Narsisistik Kendilik Bozukluğu’nda intrapsişik yapı

Heinz Kohut’un Kendilik Psikolojisi Yaklaşımı’nın ele alınması ve mukayese

Narsisizmin Sağlıksız gelişimi ve Narsisistik Kendilik Bozukluğu’nun gelişimsel arka planı

Empati yoksunluğu ve tek zihinlilik

Narsisistik Kendilik Bozukluğu olan bireylerin baş etmekte en zorlandığı duygu ‘UTANÇ’ın

psikanalitik deşifresi, Masterson Yaklaşımı’nda terapi odasındaki görünümü ve müdahalelerde nasıl

ele alınacağı. Borderline ve Şizoid Kendilik Bozukluklarında utanç.

Narsisistik Kendilik Bozuklulğu’nun alt tipleri:

– Teşhirci Narsisistik Bozukluk

– Gizli Narsisistik Bozukluk

– Değerleştirici Narsisistik Bozukluk

Narsisistik Kendilik Bozukluğu yapılarında ‘drop out’ların önlenmesi

Özellikle gizli narsisistik yapılarda depresyon

Ayırıcı tanının önemi ve ayırıcı tanı kriterleri

5. Ay

Şizoid Kendilik Bozukluğu

Şizoid Kendilik Bozukluğu’nun gelişimsel altyapısı ve nesne ilişkileri yönünden incelenmesi

Şizoid Kendilik Bozukluğu’nda intrapsişik yapı

Masterson Yaklaşımı Şizoid Kendilik Bozukluğunun DSM V Şizoid Kişilik Bozukluğu tanı kriterlerinden

ayırt edilmesi

Asperger Yapılar ile Şizoid yapılar arasındaki ilişkisel görünümler ve farklılıklar

Anksiyete Bozuklukları ve Şizoid Kendilik Bozukluğu örtüşmeleri

Kaçıngan Kişilik Bozukluğu ile Şizoid Kendilik Bozukluğunun benzer intrapsişik yapıları ve gelişimsel

arka planları

OKB’nin Şizoid Kendilik Bozukluğu’nda yaygın semptomatik görünümleri ve ilgili müdahaleler

Şizoid Kendilik Bozukluğu’nda tekrar eden bir travma olarak ‘ilişki’

Şizoid Kendilik Bozukluğu olan bireylerin dünya ile ilişkilerinde ihtiyaç duydukları ‘KONTROL’ün

(kontrol etme veya kontrol edilme) psikanalitik deşifresi. Masterson Yaklaşımı’nda terapi odasındaki

görünümü ve müdahalelerde nasıl ele alınacağı. Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları’nda kontrol.

Şizoid Kendilik Bozukluğu’nun Alt Tipleri:

– Salt Şizoid Kendilik Bozukluğu

– Narsisistik Görünümlü Şizoid Kendilik Bozukluğu

– Borderline görünümlü Şizoid Kendilik Bozukluğu

İnsan olmaya karşı bir eşya ya da robot olarak işlevsel olmak

Güvensiz bir dünyada var olmaktansa güvenli iç dünyaya geri çekilme

Şizoid uzlaşma ve şizoid fantezi

Şizoid Kendilik Bozukluğu’nda terapötik müdahalede güven/güvensizlik, bağlanma/bağlanmama

ikileminin yorumlanması

Aktarım ve karşı aktarımda seans odasına yansıyan mesafe

Tekniklerin ötesinde ilişkisel psikanalitik alanın tesisi

6. Ay

Psikoterapide nesne ilişkileri
Nesne ilişkileri terminolojisi
Bir kişilik Sistemi Olarak Psikanaliz
Savunma Mekanizmaları ve İlkel Savunma Mekanizmaları Melanie Klein Şizoid ve Depresif Durumlar

Winnicot’a göre Bebek- Meme İlişkisi
Dürtülerin Engellenmesi ile Gerçekliği Fark Etme ve Nesnenin Oluşumu Fairbarn ve Nesne İlişkileri
Mahler ve Nesne İlişkileri
Kimlik Duyumu

Masterson Yaklaşımı ve Nesne İlişkileri Daniel Stern ve Nesne İlişkileri
Bowlby Nesne İlişkileri ve Benlik Modeli Benlik Çekirdeği kavramı

İçselleştirilmiş Nesne İlişkileri
Jacobson’a Göre Benlik ve Nesne Tasarımlarının Oluşumu
Kernberg’e Göre Bölme ile Borderline Yapı Bölmenin Anlamları
Nesne ve Kendilik Tasarımları
Kendilik Kavramlarının Klinik Tanımı
Kendilik Bozuklukları Nasıl Oluşur
Kohut ve Nesne İlişkileri
Özdeşim Mekanizmasının Anlamı ve Hendrick, Koff’a Göre Özdeşim Mekanizmalar
Vamık Volkan’a Göre Bağlantı Nesnesi
Nesne İlişkilerinde terapötik ilişki, terapistin bölme, içe atma, özdeşim, yansıtma, yansıtmalı özdeşim Nesne ilişkilerinde terapötik ilişkide aktarım ve karşı aktarım, terapötik nötralite
Kişilik Yapıları ve Nesne İlişkileri

7. Ay

Terapi Sürecindeki Aşamalar

Intrapsişik yapıyı anlamaya yönelik ‘Anamnez Alma’

Terapötik çerçevenin oluşturulması ve seansların yapılandırılması

Kendilik Bozukluğu’na uygun olarak işbirliği (ortak lisan) tesis edilmesi

-Yapılandırma süreci (ayırıcı tanı ve uygun müdahale)

Aktarım – karşı aktarım süreçlerinin sürekli olarak analizi

Rüyaların analizi ve terapi sürecindeki önemi

İlişkisel Örtüşme

Terapötik İttifak

Terapi Evreleri:

– Test Aşaması

– Derinlemesine çalışma

– Sonlandırma

Vaka sunumları ile grup çalışmaları

8. Ay

Nötralite Nedir ve Neden Masterson Yaklaşımının En Temel Yürütücüsüdür?

Masterson Yaklaşımı neden Entegratif Bir Yaklaşımın İçerisinde Bir Modül Olarak Kullanılamaz?

Psikoterapide Dilin Önemi ve Kültürel Etmenlerin Tanı ve Tedavi Sürecinde İşlenmesi

Kişilik Bozukluklarında Psikofarmakoloji

Ayırıcı Tanıda Eksen I, Eksen II, Eksen III ve Eksen IV Değerlendirmesi

Vaka Sunumları ile grup çalışmaları

Uluslararası Masterson Enstitüsü tarafından Türkiye’de Masterson Yaklaşımı Eğitimi verme Yetkisi Uluslararası Fakülte Üyesi seçilmiş olan Meral Aydın’da verilmiştir.

Meral Aydın aynı zamanda Masterson Enstitüsü Türkiye Başkanı olarak görev almaktadır.

Masterson Enstitüsü Türkiye tarafından verilen eğitimler dışında herhangi bir eğitimin tarafımızdan akredite edilmediğini ve tarafımızdan onaylanmayacağını belirtiriz.