Psikoterapide Nesne İlişkileri Eğitimi

Değerli meslektaşlarım,

Eğitim 07-08 Mart 2020 tarihinde Masterson Enstitüsü Nişantaşı merkezinde psikoterapinin temel taşlarını oluşturan nesne ilişkileri yaklaşımlarını Freud'dan günümüze değin teorik gelişim süreci ile ele alacağımız bir eğitim düzenledik. Bu eğitimde ayrıca nesne ilişkileri terminolojisi tanımlamaları ve karşılaştırmasını da gerçekleştirdik.

Nesne ilişkilerinin terapötik ilişkide nasıl ele alınacağı, terapistin bölme, içe atma, özdeşim, yansıtma, yansıtmalı özdeşim, aktarım ve karşı aktarım süreçlerini ne şekilde yönetileceği üzerinde durduk.

Danışanın ve terapistin mevcut tüm nesne ilişkileri yapılarına rağmen nasıl bir nötral ilişki tesis edeceğini; terapötik nötralite kavramı üzerinden açıkladık.

İlginiz ve katılımlarınız için teşekkür ederiz. Önümüzdeki eğitim ve etkinliklerde görüşmek dileğiyle.

Saygı ve Sevgiyle,
Meral AYDIN
Masterson Enstitüsü Türkiye Başkanı

Eğitimden Kareler...